Nytt programvareselskap i Tønsberg med meningsfylt arbeid innen e-helse.

Fremtidens legevakt

Legevakten er et viktig ledd i det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehuset, og samtlige kommuner skal sørge for tjenesten slik at befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp er dekket.


Som eneste selskap med dedikert fokus på legevakt skal vi i Kvikna sammen med leger, sykepleiere og pasienter lage fremtidens løsning.

Les mer

Den viktige brukerinvolveringen

I Kvikna har vi både en visjonær medisinsk ansvarlig som er lege ved legevakt, og vi har en sykepleier som driver med programvareutvikling. Topp, men er det nok? Nei!

For å virkelig treffe med våre løsninger og skape begeistring samarbeider vi med en større bredde av helsepersonell ved ulike typer legevakt, samt pasienter.

Les mer

Vi er Kvikna

I Kvikna er vi alle lidenskapelig opptatt av å lage løsninger sammen med og for de som trenger det mest. De som er på jobb for å hjelpe oss eller våre nærmeste når vi trenger de som mest.

Under Kernel, sammen med søsterselskap som DIPS, Aidn og Deepinsight ligger alt til rette for å få til god samhandling, datadeling og erfaringsutveksling som vil gagne samtlige innbyggere.

Les mer


Men hvem er vi?

  • Vi er omsorgsfulle og bryr oss om våre ansatte, helsepersonell og pasientene deres. 
  • Vi vekker tillit ved måten vi jobber på og tjenestene vi leverer.
  • Vi skaper begeistring via effektive og informative arbeidsflater.